Термички прскалка за отворен спој

  • Термички отворена глава за прскалки

    Термички отворена глава за прскалки

    Термички отворен спој е прскалка поставена под услов на пречки под таванот.Со одвојување на функциите на сензорниот дел и делот за прскање на затворената прскалка, пожарот може ефективно да се насети и изгасне дури и кога има пречки во близина на таванот.